En bok om arbetsrätt är ett bra köp

av | 20 Augusti, 2018

Även om du inte har ett obegränsat intresse för juridik i allmänhet, så kan det vara bra att veta en del om den juridiska situationen kring en arbetsplats. En bok om arbetsrätt kan hjälpa dig en bra bit på vägen till ett bättre självförtroende i din arbetssituation, detta på grund av att då vet vilka rättigheter du har och vilka åtgärder man kan använda sig av. Det är då mycket lättare att sätta gränser, till exempel. Boken Min syn på svensk arbetsrätt tar upp just detta område.

En stor del av det som nu för tiden kallas heltidsjobb är egentligen någonting som skulle gå under begreppet mertidsjobb. I ett stressigt tempo och ett ambitiöst arbetsklimat ligger exploatering av personal ofta farligt nära. Men det finns gränser för hur mycket man ska tvingas behöva jobba och vilket ansvar man ska ha på sin fritid.

Bättre balans med hjälp av b​​öcker om arbetsrätten

Det handlar också om att det ska finnas en bra balans mellan de krav som ställs på personalen och de förutsättningar som faktiskt ges till att utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt. Om det finns en mismatch mellan dessa två variabler så kan resultatet bli fullständigt katastrofalt på ett psykologiskt plan.

Personer med en ofta redan ganska utbredd prestationsbaserad självbild kan då aldrig leva upp till de krav som ställs, vilket skapar en vansinnigt stor stress. Det här är en typ av stress som till 100% är destruktiv och inte inspirerande eller utvecklade.

En bok om arbetsrätt ger dig verktyg till att hitta en bättre balans mellan jobb och fritid och mellan prestation och harmoni. Många gillar en arbetsplats som är utmanande och som har karriärmöjligheter, men det gäller att veta var gränserna går, både för sig själv, men också juridiskt.